تبلیغات
گالری عکس Photo Gallery - شرایط شرکت در آیلتس
گالری عکس Photo Gallery
جدیدترین عکسهای بازیگران ایرانی و خارجی و عکسهای دیدنی دیگر


IELTS یا International English Language Testing System یك امتحان زبان انگلیسی است و از اعتباری بین المللی برخوردار است. این امتحان معیاری است جهت سنجش دانش زبان انگلیسی اشخاصی كه میخواهند در كشورهای انگلیسی زبان درس بخوانند، كار كنند و یا به آن كشورها مهاجرت نمایند.

امتحان IELTS با همكاری مشترك دانشگاه كمبریج، كنسول فرهنگی انگلستان و سازمان IDP استرالیا برگزار میشود. این امتحان از بالاترین و معتبرترین استانداردهای بین المللی جهت سنجش سطح زبان انگلیسی داوطلبان پیروی می كند و چهار توانائی Writing ،Reading ،Listening و Speaking را مورد ارزیابی قرار می دهد.

بسیاری از دانشگاهها در كشورهای مختلفی همچون كانادا، انگلستان، استرالیا، نیوزلند و آمریكا امتحان IELTS را به رسمیت می شناسند. همچنین جهت مهاجرت به كشورهای كانادا، استرالیا و نیوزلند، داشتن مدرك IELTS الزامی است. این امتحان در بیش از 270 مركز امتحانی واقع در 110 كشور مختلف دنیا برگزار می شود.

شركت كنندگان در امتحان IELTS به طیف وسیعی از سوالات بسیار ساده تا بسیار مشكل پاسخ میدهند. نمره هر بخش از امتحان بین صفر تا 9 است. نمره كلی امتحان با معدل گیری از نمره چهار بخش امتحان محاسبه می گردد. در كارنامه IELTS ، علاوه بر نمره كلی، نمره هر بخش بطور جداگانه ذكر می شود. تعبیر هر كدام از نمره های صفر تا 9 مطابق جدول زیر صورت میپذیرد:

هر دانشگاه برای پذیرش متقاضیان حداقل نمره ای را مشخص میكند و اكثر آنها حداقل نمره كلی 6.5 را می خواهند بطوریكه نمره هر بخش هم از 6 كمتر نباشد (البته این قاعده كلی است و هر دانشگاه شرایط خاص خود را دارد).

در روز امتحان ابتدا به سوالات Listening سپس به سوالات Reading و بعد به سوالات Writing پاسخ خواهید داد. تاریخ و ساعت برگزاری قسمت Speaking در روز امتحان به شركت كنندگان اعلام میشود و معمولا امتحان Speaking از عصر روز امتحان شروع شده و بمدت 5 روز ادامه می یابد. داوطلبانی كه از شهرهای دیگر به تهران می آیند، برای امتحان Speaking در اولویت هستند و باید در هنگام ثبت نام، اسم خود را در لیستی جداگانه به ثبت برسانند. تمامی مراحل كتبی امتحان باید با مداد نوشته شود و داوطلبان اجازه استفاده از خودنویس یا خودكار را در هیچ مرحله ای از امتحان كتبی ندارند.

نتایج امتحان IELTS دو هفته پس از پایان یافتن آزمون Speaking اعلام خواهد شد و كارنامه فقط به شخص امتحان دهنده داده می شود و از طریق تلفن، فكس و یا email قابل در یافت نیست. همچنین از تاریخ امتحان تا مدت 90 روز حق شركت مجدد در امتحان را ندارید.

5 كارنامه برای دانشگاهها و موسسات مورد در خواست شما بصورت رایگان توسط دفاتر برگزار كننده امتحان ارسال می گردد، بشرطیكه از تار یخ امتحان شما یكماه نگذشته باشد. اگر بیشتر از یكماه از تاریخ امتحانتان سپری شود و یا بیشتر از 5 كارنامه بخواهید برایتان ارسال بشود، به ازای هر كارنامه باید مبلغی را بپردازید. اكثر دانشگاهها كارنامه IELTS را كه بیشتر از دو سال از تاریخ آن گذشته باشد، قبول ندارند.

امتحان IELTS در دو نوع Academic و General Training برگزار میشود. امتحان Academic مخصوص كسانی است كه میخواهند در یك دانشگاه انگلیسی زبان ادامه تحصیل دهند در حالیكه امتحان General Training مخصوص كسانی است كه می خواهند به یك كشور انگلیسی زبان مانند كانادا، استرالیا و یا نیوزلند مهاجرت كنند.

همانطور كه گفته شد، در امتحان IELTS ، توانائیهای Writing ،Reading ،Listening و Speaking در چهار قسمت جداگانه سنجیده میشوند. در حالیكه قسمتهای Listening و Speaking برای داوطلبان Academic و General Training به روش كاملا مشابهی مورد ارزیابی قرار میگیرد، هر یك از این دو گروه سوالات جداگانه ای در قسمتهای Reading و Writing دریافت می كنند. مسولیت نوع امتحانی كه می خواهید در آن شركت کنید بر عهده شماست و باید در هنگام ثبت نام، نوع امتحان مورد نظرتان را در فرم ثبت نام قید كنید.

جداول ذیل قسمتهای مختلف امتحان IELTS را تشریح می کنند:

بخش Listening ، زمان : حدودا 30 دقیقه تعداد سوال : دفترچه ای حاوی چهل سوال در 4 بخش
نوار امتحان Listening فقط یكبار پخش میشود و قبل از پخش نوار فرصت دارید تا سوالها را مرور كنید.
پس از پایان یافتن هر بخش، فرصت دارید تا جوابهای خود را بازبینی نمایید.
پاسخها باید در دفترچه سوالات نوشته شود.
با پایان گرفتن نوار ده دقیقه فرصت دارید تا جوابها را از دفترچه سوالات به پاسخنامه منتقل نمایید.
دو بخش اول شامل موضوعاتی اجتماعی است و مكالمه بین دو یا چند نفر است.
دو بخش دوم شامل موضوعاتی دانشگاهی است. یك مكالمه حداكثر چهار نفره و یك كنفرانس، تشكیل دهنده این بخشها هستند.

بخش General Training Reading

زمان : 60 دقیقه برای 40 سوال ، دفترچه حاوی متون كه جمعا 2000 تا 2700 كلمه دارند به داوطلب داده میشود.
بر خلاف بخش Listening ، زمان اضافه ای جهت انتقال جوابها از دفترچه سوالات به پاسخنامه به شما داده نمیشود.
متون بكار رفته در دفترچه سوالات از مجلات، جزوات، كتابها و روزنامه ها انتخاب شده اند و مخاطب آنها خواننده غیر متخصص است.
بخش اول در مورد امور روزمره اجتماعی است.
بخش دوم در مورد جزوات آموزشی واحتیاجات رفاهی است.
بخش سوم شامل یك متن بلند با موضوعی عمومی است.

بخش Academic Reading

زمان : 60 دقیقه برای 40 سوال ، دفترچه حاوی 3 متن كه جمعا 2000 تا 2700 كلمه دارند به داوطلب داده می شود.
بر خلاف بخش Listening ، زمان اضافه ای جهت انتقال جوابها از دفترچه سوالات به پاسخنامه به شما داده نمی شود.
متون بكار رفته در دفترچه سوالات از مجلات، جزوات، كتابها و روزنامه ها انتخاب شده اند و مخاطب آنها خواننده غیر متخصص است.
متون جنبه علمی دارند.
حداقل یكی از سه متن، نوشتاری استدلالی است.
در صورتی که متن حاوی لغات تخصصی و فنی باشد، واژه ‌نامه‌ای کوتاه نیز همراه آن خواهد آمد.

بخش General Training Writing

زمان : 60 دقیقه
برای دو موضوع باید انشاء بنویسید.
در موضوع اول (Task 1 ) باید نامه ای به شخصی فرضی بنویسد و در آن مساله یا مشكلی را شرح دهید. نامه شما باید حداقل 150 كلمه داشته باشد. اگر نامه ای كمتر از 150 كلمه داشته باشد، از آن نمره كم خواهد شد. بهتر است 20 دقیقه از وقت را به موضوع اول اختصاص دهید.
درموضوع دوم (Task 2 ) باید نظر موافق یا مخالف خود را نسبت به یك مساله بیان كنید و باید حداقل 250 كلمه در مورد آن بنویسید. اگر انشائی كمتر از 250 كلمه داشته باشد، از آن نمره كم خواهد شد. بهتر است 40 دقیقه از وقت را به موضوع دوم اختصاص دهید.

بخش Academic Writing

زمان : 60 دقیقه ،برای دو موضوع باید انشاء بنویسید.
در موضوع اول (Task 1 ) باید در مورد جدول یا نموداری كه به شما داده شده است، توضیح دهید. انشاء شما باید حداقل 150 كلمه داشته باشد. اگر انشائی كمتر از 150 كلمه داشته باشد، از آن نمره كم خواهد شد. بهتر است 20 دقیقه از وقت را به موضوع اول اختصاص دهید.
در موضوع دوم (Task 2 ) باید نظر موافق یا مخالف خود را نسبت به یك مساله بیان كنید و باید حداقل 250 كلمه در مورد آن بنویسید. اگر انشائی كمتر از 250 كلمه داشته باشد، از آن نمره كم خواهد شد. بهتر است 40 دقیقه از وقت را به موضوع دوم اختصاص دهید.

بخش Speaking

زمان : 11 تا 14 دقیقه ،امتحان بصورت یك مصاحبه رو در رو است و شامل سه بخش است.
بخش اول 4 تا 5 دقیقه بطول می انجامد و باید به سوالات عمومی و شخصی در مورد محل زندگی، شغل، وضعیت خانوادگی و علایقتان جواب دهید.
در بخش دوم باید به مدت 2 دقیقه در مورد موضوعی كه به شما داده میشود صحبت كنید. قبل از آن یك دقیقه فرصت دارید تا در مورد موضوع فكر كنید و یادداشت بردارید. پس از پایان 2 دقیقه، به یك یا دو سوال در مورد موضوع صحبتتان باید پاسخ دهید.
در بخش سوم به مدت 4 تا 5 دقیقه با مصاحبه كننده صحبت خواهید كرد. محور گفتگوی شما موضوعی است كه در بخش دوم به آن پرداخته اید.
كل مصاحبه بر روی نوار ضبط میشود.


روش های موفقیت در امتحان IELTS
یكی از مهمترین عوامل كسب موفقیت و نمره خوب در امتحان IELTS ، نحوه مطالعه شما برای چنین امتحانی است. بارها دیده شده است كه داوطلبان شركت در آزمون، با اتخاذ روشهای ناكارآمد، در كسب نمره مورد نظرشان ناكام مانده اند. با اتخاذ روشهای مطالعه درست و هدفمند، علاوه بر اینكه در وقت خود صرفه جوئی قابل ملاحظه ای میكنید، در دستیابی به نمره مورد نظرتان نیز موفق خواهید بود. برای نیل به این مقصود، به چند نكته زیر توجه کنید:

1. بر اساس یك برنامه ریزی منظم به مطالعه بپردازید. بعنوان مثال خود را مقید سازید كه بمدت چهارماه برای امتحان IELTS مطالعه کنید و هر روز 6 ساعت را به این امر اختصاص دهید (این مدت فقط جهت مثال ذكر شده است و بنا به اینكه پیشینه دانش زبان شما چگونه است، زمان آماده سازی جهت شركت در آزمون تغییر خواهد نمود).

2. تمامی چهار مهارت Writing ،Reading ،Listening و Speaking را همزمان با هم تمرین کنید. بعنوان مثال، یك ماه تمام فقط روی Listening تمرین نكنید و به سه مهارت دیگر كاری نداشته باشید. البته اگر روی قسمتی ضعیفتر هستید، باید وقت بیشتری برای آن صرف کنید.

3. مطالبی كه مطالعه می کنید باید به امتحان IELTS مربوط باشند. بهترین حالت این است كه از كتابهائی كه در رابطه با IELTS نوشته شده اند، استفاده کنید. مثلا اگر می خواهید كه در بخش Reading امتحان تمرین كنید، خواندن متون مشكل ادبی به زبان انگلیسی فایده ای ندارد. برعكس، كتابهائی كه در رابطه با بخش Reading امتحان IELTS نوشته شده اند، علاوه بر اینكه به بالا بردن مهارت شما كمك می کنند، شما را با سبك امتحان نیز بیشتر آشنا میكنند. این یك نمونه از مطالعه هدفمند است. زبان انگلیسی و كتابهائی كه در رابطه با آن نوشته شده اند نامحدود هستند، اما وقت شما محدود است. هدف شما گرفتن نمره مورد نظرتان در امتحان IELTS است. بنابراین، كتابهائی كه جهت مطالعه انتخاب میکنید باید بصورت هدفمند و مخصوص امتحان IELTS نوشته شده باشند.

4. قبل از امتحان، حتما باید چندین تست استاندارد را جواب بدهید تا هم از سطح آمادگی خودتان مطلع شوید و هم با نوع و سبك امتحان آشنا شوید. پاسخگوئی به سوالات باید در مدت زمان مشخصی كه در امتحان اصلی IELTS با آن مواجه خواهید شد، صورت پذیرد.استراتژیهای پاسخگوئی به سوالاتListening در IELTS

قسمت Listening در امتحان Academic و General Training ، مشابه است.
در مدت 30 دقیقه باید به 40 سوال در 4 بخش پاسخ دهید.
آنچه كه در هر بخش میشنوید، به شرح زیر است:


Section 1: A conversation between two speakers in a social and semi-official context
Section 2: A talk by a single speaker based on a non-academic situation (monologue )
Section 3 : A conversation with up to 4 speakers based on academic topics or course-related situations
Section 4: A university-style lecture or talk


جزئیات سوالاتی كه در هر بخش مطرح می شود به شرح زیر است:


Section 1: Questions 1-10
Completing a table
Labeling places on a map
Section 2: Questions 11-20
Write Numbers or NO MORE THAN THREE WORDS for each answer
Section 3: Questions 21-30
Multiple choice - choose the correct letters A-C
Write NOT MORE THAN THREE WORDS for each answer
Section 4: Questions 31-40
Write NUMBERS or NO MORE THAN THREE WORDS for each answer


بطور خلاصه، نوع سوالاتی كه در این بخش مطرح می شوند از این قرار است:

multiple choice

short-answer questions (up to three words )

sentence completion (no more than three words )

notes/chart/table completion

labeling a diagram

classification

matching (e.g. pictures with what you hear )

جهت پاسخگوئی به سوالات این بخش، استراتژیهای زیر مفید خواهند بود.

استراتژی اول : ایده های اصلی

لغات مهم و ایده های اصلی یك مكالمه، در طول گفتگو بارها تكرار میشوند و شما باید به دقت به آنها گوش دهید. این لغات به احتمال قوی، بیانگر ایده اصلی آن گفتگو هستند. بعنوان مثال، در مكالمه ای كه در مورد تجارت است، لغتهای commerce و trade بارها تكرار میشوند.

استراتژی دوم : عوض شدن تن صدا

در امتحان IELTS ، شما باید بتوانید تغییر تن صدای گویندگان را بفهمید و معنی آنرا تعبیر كنید. بنابراین، همواره مراقب تغییر تن صدای گویندگان باشید. این تغییر تن، ممكن است بیانگر تعجب، هیجان و یا حالتهای احساسی دیگری باشد. اگر گوینده در حالیكه بطور عادی صحبت میكند، ناگهان تن صدایش را افزایش دهد، این تغییر تن راهنمائی بسیار خوبی است برای اینكه بفهمید كه اتفاق مهمی افتاده است. با توجه به تغییر تن صدای گوینده، شما باید مفهوم آنچه را كه گفته شده است درك كنید. به مثال زیر توجه کنید:

Man: Let’s go to Wal-mart .

Woman : There’s a Wal-mart in this small town ?

اگر تن صدای گوینده زن نسبت به مرد افزایش یابد، بیانگر تعجب وی است و بدین معناست كه توقع نداشته است كه مكان Wal-mart در آن شهر كوچك هم وجود داشته باشد. ( بازار = mart )

استراتژی سوم : توجه به جزئیات

به اطلاعات و جزئیاتی كه در یك مكالمه داده میشود به دقت گوش دهید. معمولا در بخش Listening ، صفتها مورد سوال واقع میشوند. سعی كنید صفتهائی را كه در طول مكالمه در مورد آن صحبت میشود، به خاطر بسپارید. صفتهائی همچون تعداد، رنگ، اندازه و ... معمولا مورد سوال واقع میشوند. به مثال زیر توجه كنید:

Man: Let’s go to the store and get some apples to make the pie .

Woman: How many do we need ?

Man: We’ll need five apples to make the pie .

سوالی كه ممكن است در رابطه با این گفتگو مطرح شود اینستكه چه تعداد سیب مورد نیاز است.

استراتژی چهارم : تعبیر و تفسیر

همچنان كه به مكالمه گوش میدهید، خود را به جای گوینده قرار دهید و سپس سعی كنید تا جمله ای را كه گوینده میگوید تعبیر و تفسیر کنید. یك نوع از سوالاتی كه در بخش Listening امتحان IELTS مطرح میشوند مربوط به همین نكته است. به مثال زیر توجه کنید:

Woman: I think I’m sick with the flu .

Man: Why don’t you go see the campus doctor ?

Sample Question: Why did the man mention the campus doctor ?

Answer: The campus doctor would be able to determine if the woman had the flu .

استراتژی پنجم : پیدا كردن معنی پنهان

به دنبال معنی پنهان یك عبارت بگردید. اگر گوینده در پاسخ به سوالی، عبارتی را بیان نمود كه در نگاه اول بنظر نمیرسید كه ربطی به سوال داشته باشد، بدانید كه پاسخ اصلی در معنای عبارت نهفته است و نه در شكل ظاهری عبارت بیان شده. به مثال زیر توجه کنید:

Man: Are you going to be ready for your presentation ?

Woman: I’ve only got half of it finished and it’s taken me five hours just to do this much. There’s only an hour left before the presentation is due .

در نگاه اول بنظر نمیرسد كه زن جواب مرد را داده باشد. او جوابی داده است كه ربط كمی به سوال دارد. اما اگر عمیقتر به جواب وی نگاه كنید، متوجه میشوید كه جواب اصلی در معنی عبارت بیان شده نهفته است. از آنجا كه زن برای آماده سازی نیمه اول سخنرانی خود پنج ساعت وقت صرف كرده است، پس بطور منطقی باید پنج ساعت دیگر وقت صرف كند تا نیمه دوم را هم آماده نماید. از طرفی، یكساعت به زمان برگزاری سخنرانی وی بیشتر نمانده است، پس او نمیتواند سخنرانی خود را برگزار نماید. بنابراین هر چند كه جواب داده شده از طرف وی در نگاه اول ربطی به سوال مرد ندارد، اما با كمی استدلال متوجه میشوید كه جواب در معنای عبارت بیان شده از طرف وی نهفته است.

استراتژی ششم : كمك به حافظه

در طول امتحان، شما میتوانید در دفترچه سوالات یادداشت بنویسید و این امر كمك بزرگی است. اگر مطالبی میشنوید كه به خاطر سپردنشان مشكل است، سریعا آنها را یادداشت كنید تا در قسمت پاسخ به پرسشهای Listening ، استفاده کنید. به مثال زیر توجه كنید:

Speaker 1: I’m Bob Thomas and I’m majoring in business development .

Speaker 2: I’m Matt Smith and I’m majoring in chemical engineering .

Speaker 3: I’m John Douglass and I’m majoring in speech therapy .

یادداشت شما میتواند به صورت زیر باشد:

Bob – Bus .

Matt – Chem. E

John – Sp. Th .

وقت خیلی زیادی صرف یادداشت برداری از مكالمه نكنید، چراكه ممكن است مطالبی را كه در نوار گفته میشود متوجه نشوید و از دست بدهید. توجه داشته باشید كه نوار فقط یكبار پخش میشود. یادداشتها فقط جهت كمك به حافظه شما هستند و نمیتوانند جایگزین آن بشوند.

استراتژی هفتم : مرور سوالها قبل از پخش نوار

قبل از اینكه مكالمه مربوط به هر قسمت پخش شود، سوالات مربوط به آن بخش را به سرعت مرور کنید. این كار باعث میشود تا حدودی از موضوع مكالمه با خبر شوید. همچنین برخی از لغات كه در مكالمه مورد استفاده قرار گرفته اند، ممكن است در متن سوالات وجود داشته باشند و در نتیجه هنگام شنیدن مكالمه، لغات برایتان تازگی نخواهند داشت.

استراتژیهای فوق هنگامی بیشترین كارائی را خواهند داشت كه شما به تعداد كافی لغت انگلیسی بلد باشید. كتاب الكترونیكی Essential Words for TOEFL & IELTS حاوی لغات ضروری است كه شما در امتحان IELTS به آنها نیاز دارید.

استراتژیهای پاسخگوئی به سوالاتReading در IELTS

بخش Academic Reading امتحان IELTS شامل 3 متن است كه جزئیات آنها بشرح زیر است:

You must read three reading passages. The passages will come from sources like magazines, journals, textbooks and newspapers .

Topics are not discipline specific but all are in a style appropriate and accessible to candidates entering postgraduate and undergraduate courses .


بخش General Training Reading امتحان IELTS شامل سه قسمت به شرح زیر است:

Section 1 :

has short texts which come from advertisements , timetables, instruction manuals and the like .

Section 2 :

has longer texts which give information and advice about education and training .

Section 3 :

has one longer text with more complex language and structure. The text will be about a general topic and will come from sources like general interest magazines .

در هر دو نوع امتحان، تعداد كل لغات بكار رفته در متون برابر 2000 تا 2700، تعداد كل سوالها 40 عدد، و زمان كل اختصاص یافته به این بخش 60 دقیقه است.

نوع سوالاتی كه در این بخش مطرح می شوند از این قرار است:

multiple choice

short-answer questions

sentence completion

notes/chart/table completion

labeling a diagram

classification

matching lists/phrases

choosing suitable paragraph headings from a list

identification of writer's views/attitudes

yes, no, not given

true, false, not given

یكی از عمده ترین مشكلاتی كه شركت كنندگان در امتحان IELTS در قسمت Reading با آن مواجه میشوند، كمبود وقت است. با بكارگیری استراتژیهای گفته شده در این صفحه، پاسخگوئی به سوالات Reading در مدت 60 دقیقه امكان پذیر خواهد بود.

استراتژی اول : مرور سریع و سطحی كل متن (Scan & Skim )

اولین كاری كه شما باید انجام دهید اینستكه بفهمید كه یك متن در رابطه با چه موضوعی است. برای اینكار نیازی نیست كه كل متن را بدقت بخوانید چرا كه با كمبود وقت مواجه خواهید شد. جهت درك موضوع كلی یك متن، بهترین و سریعترین روش آنستكه جمله اول هر پاراگراف را بخوانید. جمله اول هر پاراگراف معمولا خلاصه ای از كل آن پاراگراف است. با مطالعه جملات اول هر پاراگراف، موضوع كلی متن دستتان میاید و از طرفی میدانید كه هر پاراگراف در رابطه با چه مطلبی است. به مثال زیر توجه کنید:

مثال : پاراگراف اول یك متن در مورد Poet (شاعر) و پاراگراف دوم در مورد Poetry (شعر) است. اگر سوالی در مورد Poetry مطرح شود، بدیهی است كه در پاراگراف دوم باید بدنبال جواب آن بگردید.

به این روش اصطلاحا Scan & Skim نیز میگویند. این استراتژی، كاربرد بسیار زیادی دارد و در قسمتهای بعد، از آن استفاده خواهد شد.

استراتژی دوم : یافتن لغات كلیدی (Key Words )

هنگامیكه می خواهید به یك سوال Reading پاسخ دهید، بصورت تصادفی به جستجوی جواب آن در كل متن نگردید. هر سوال در بخش Reading ، سرنخهائی دارد كه به كمك آنها میتوان فهمید كه در كجای متن به دنبال پاسخ باید گشت. یكی از این سر نخها، لغات كلیدی هستند كه در پرسش استفاده شده اند. این لغات كلیدی در متن هم موجود هستند. با مرور سریع متن، سعی كنید كه این لغات كلیدی را پیدا كنید. پاسخ سوال، در محدوده همین لغات كلیدی است. به مثال زیر توجه کنید :

What caused Martin to suddenly return to Paris ?

لغت كلیدی در این پرسش، كلمه Paris است. شما باید با مرور سریع متن، این كلمه را پیدا كنید. پاسخ به این پرسش در همان محدوده ای است كه كلمه Paris آمده است.

گاهی اوقات لغات كلیدی یك سوال عینا در متن وجود ندارند. در اینگونه موارد بدنبال لغات مشابهی بگردید كه همان مفهوم را میرسانند. به مثال زیر توجه کنید:

Which of the following was the psychological impact of the author’s childhood upon the remainder of his life ?

لغات كلیدی این سوال childhood و psychology هستند. در حالیكه بدنبال این لغات در متن میگردید، حواستان به لغات یا عباراتی مانند mentally یا emotional effect كه معنی مشابه psychology دارند نیز باشد.

اعداد یا سالها معمولا لغات كلیدی خوبی هستند چرا كه پیدا كردن آنها در متن كار ساده ای است. به مثال زیر توجه کنید :

Which of the following best describes the influence of Monet’s work in the 20th century ?

عدد 20th لغت كلیدی مناسبی است و در هنگام مرور سریع متن بدنبال آن بگردید.

در برخی از موارد، پیدا كردن لغات كلیدی در یك پرسش دشوار است. به مثال زیر توجه کنید:

Which of the following would the author of this passage likely agree with ?

همانطور كه ملاحظه می شود، این سوال حاوی هیچگونه لغت كلیدی نیست تا بدنبال آن در متن بگردید. در اینحالت لغات كلیدی را در گزینه ها بیابید و سپس سعی در پیدا كردن آنها در متن کنید. معمولا لغات كلیدی گزینه ها همگی در یك پاراگراف هستند كه این كمك خوبی برای كاهش زمان جستجو است.

پس از اینكه به كمك لغات كلیدی و مرور سریع متن، مكان تقریبی پاسخ را یافتید، بر روی گزینه های سوال تمركز کنید. گاهی اوقات قسمتی از متن، كلمه به كلمه در گزینه تكرار میشود. در چنین مواردی بسیار هوشیار باشید چرا كه اغلب این گزینه ها یك دام هستند! معمولا گزینه صحیح قسمتی از متن را كه پاسخ سوال است با كلمات دیگری بیان می کند.

استراتژی سوم : حذف گزینه ها

برخی از گزینه ها را بسرعت میتوان حذف نمود. مثلا فرض کنید كه گزینه ای شامل عبارت زیر باشد:
استراتژی سوم : حذف گزینه ها

برخی از گزینه ها را بسرعت میتوان حذف نمود. مثلا فرض کنید كه گزینه ای شامل عبارت زیر باشد:

"Andy Warhol lived there ."

اگر Andy Warhol اصلا در كل متن وجود نداشته باشد، گزینه فوق قطعا جواب درست نیست.

اگر سوالی بصورت زیر مطرح شود:

"the passage indicates all of the following EXCEPT "

در اینصورت برای هرگزینه باید پاراگرافها را مرور کنید. اگر گزینه ای اشاره به پاراگرافی خاص میكرد، آن گزینه جواب نیست و رد میشود. این عمل را تكرار میكنید تا فقط یك گزینه باقی بماند.

اگر سوالاتی بصورت زیر مطرح شوند:

"which answer choice does NOT describe ...?"

or

"all of the following answer choices are identifiable characteristics, EXCEPT which ?"

ابتدا بدنبال گزینه هائی بگردید كه یك مفهوم را بیان میكنند. از آنجا كه فقط یك گزینه صحیح است، گزینه های مشابه قطعا رد میشوند. توجه داشته باشید كه در اینگونه پرسشها، شما با متن كارزیادی ندارید و همین امر باعث صرفه جوئی در وقت شما خواهد شد.

استراتژی چهارم : یافتن گزینه های متضاد

معمولا یكی از دو گزینه ای كه از لحاظ معنی و مفهوم متضاد هم هستند، درست است. فرض کنید كه دو تا از گزینه های یك پرسش به صورت زیر هستند:

A.) if other factors are held constant, then increasing the interest rate will lead to a decrease in housing starts .

B.) if other factors are held constant, then increasing the interest rate will lead to an increase in housing starts .

همچنان كه ملاحظه میکنید، این دو گزینه بسیار شبیه هم هستند و فقط وجود یك كلمه باعث شده است تا معنی آنها با یكدیگر متضاد باشد. در صورتیكه چنین مواردی را مشاهده نمودید احتمال اینكه یكی از این دو گزینه جواب باشد زیاد است و برای یافتن جواب صحیح باید متن را به كمك روش Scan & Skim مرور کنید.

بر خلاف مثال فوق، گاهی اوقات گزینه ها شباهت ظاهری با یكدیگر ندارند اما با كمی دقت متوجه خواهید شد كه متضاد هم هستند. مثال زیر دو گزینه فوق را بصورتی دیگر بیان می کند:

A .) if other factors are held constant, then increasing the interest rate will lead to a decrease in housing starts .

B.) when there is an increase in housing starts, and other things remaining equal, it is often the result of an increase in interest rates .

همچنان كه واضح است، این دو گزینه باز هم متضاد یكدیگر هستند.

سخن آخر:

1. برای هر بخش بیشتر از 20 دقیقه وقت صرف نكنید. بخاطر داشته باشید كه در 60 دقیقه باید به كل سوالات پاسخ دهید.

2. برخی از گزینه ها ممكن است كه بیان یك واقعیت باشند و به ظاهر درست بنظر برسند اما در حقیقت جواب صحیح نهستند. گزینه درست همواره باید پاسخی باشد به سوال مطرح شده.

3. اگر با كلمه یا عبارتی تكنیكی، فنی و یا علمی برخورد كردید كه معنی آنرا نمیدانستید، وقت زیادی را صرف آن نكنید. هدف شما این است كه مفهوم كلی متن را بفهمید.

4. اگر با سوالی مواجه شدید كه معنی یك لغت را كه در متن بكار رفته است از شما پرسیده بود، باید حتما به پاراگرافی كه لغت در آن بكار رفته است رجوع کنید. هرگز از معنی كه خودتان میدانید استفاده نكنید چرا كه معمولا در این قبیل سوالات معانی مشهور یك لغت مد نظر نهستند.

5. اگر از شما خواسته شده است كه به سوالی با استفاده از دو یا سه كلمه پاسخ دهید، اگر از لغات بیشتری استفاده کنید، آنگاه پاسخ شما مورد قبول واقع نخواهد شد.

6. اگر پاسخ سوالی را باید بنویسید، به املاء كلمات دقت کنید. املاء اشتباه، باعث كم شدن نمره میشود. هم املاء American و هم املاء British مورد قبول هستند.

7. اگر تعدادی لغت داده شود و از شما خواسته شود كه جای خالی را با آنها پر كنید، توجه به گرامر برای انتخاب لغت مناسب، بسیار مفید است.

8. جواب سوالات Reading را باید در پاسخنامه ای كه به شما داده میشود بنویسید. در طرف دیگر این پاسخنامه، جواب سوالات Listening را باید بنویسید.استراتژیهای پاسخگوئی به سوالاتWriting در IELTS

قسمت Writing در امتحان IELTS شامل دو بخش است و زمان كل آن 60 دقیقه است. اگر در نوع Academic امتحان IELTS شركت میكنید، در بخش اول (Task 1 ) باید در مورد جدول یا نموداری كه به شما داده شده است بنویسید و در بخش دوم (Task 2 ) باید نظر موافق یا مخالف خود را در رابطه با موضوعی بیان کنید. اگر در نوع General Training امتحان IELTS شركت میكنید، در بخش اول (Task 1 ) باید نامه ای به شخصی فرضی بنویسید و در آن مساله یا مشكلی را شرح دهید و در بخش دوم (Task 2 ) باید نظر موافق یا مخالف خود را در رابطه با موضوعی بیان کنید. بهتر است 20 دقیقه از وقت خود را به بخش اول و 40 دقیقه را به بخش دوم اختصاص دهید. در هر دو نوع امتحان، بخش اول نباید كمتر از 150 لغت و بخش دوم كمتر از 250 لغت داشته باشند. استفاده از لغاتی كمتر از آنچه كه تعیین شده است سبب كم شدن از نمره كلی شما میشود.

به نمونه هائی از موضوعات Writing توجه کنید:

Academic Writing Task 1

The graph below shows the different modes of commuter transport used in London in 1960, 1980 and 2000.

Write a report for a university lecturer describing the information shown. You should write at least 150 words .

Academic Writing Task 2

Present a written argument or case to an educated reader with no specialist knowledge of the following topic .

It is inevitable that as technology develops so traditional cultures must be lost. Technology and tradition are incompatible - you cannot have both together .

To what extent do you agree or disagree with this statement ?

Give reasons for your answer .

You should write at least 250 words .

General Training Writing Task 1

You rent a house through an agency. The heating system has stopped working. You phoned the agency a week ago but it has still not been repaired .

Write a letter to the agency. In your letter

introduce yourself

explain the situation

say what action you would like the agency to take

You should write at least 150 words . You do not need to write your own address. Begin your letter as follows :

Dear .......................,

General Training Writing Task 2

As part of a class assignment you have to write about the following topic .

Some businesses now say that no one can smoke cigarettes in any of their offices. Some governments have banned smoking in all public places .

This is a good idea but it takes away some of our freedom .

Do you agree or disagree ?

Give reasons for your answer .

You should write at least 250 words .

مطالب زیر به شما می آموزد كه چگونه در رابطه با موضوع دوم (Task 2 ) یك انشاء را در مدت زمانی مشخص بنویسید بگونه ای كه حداكثر امتیاز را كسب کنید. بهمراه توضیحات ارائه شده، برای موضوع زیر بصورت قدم به قدم انشاء نوشته شده است.

Topic :

A company is going to give some money either to support the arts or to protect the environment. Which do you think the company should choose? Use specific reasons and examples to support your answer .

قدم اول : هر آنچه كه به ذهنتان میرسد را بنویسید (brainstorming )

سه تا پنج دقیقه اول را به این امر اختصاص دهید كه هر آنچه در رابطه با موضوع انشاء به ذهنتان میرسد را بر روی كاغذ بنویسید. به موضوع انشاء از زوایای مختلف نگاه كنید تا مطالب بیشتری به ذهنتان خطور نماید. توجه داشته باشید كه شما باید از دید خودتان به قضیه نگاه كنید نه اینكه دیگران چه نظری ممكن است داشته باشند. برای هر ایده ای كه به ذهنتان میرسد، دلیل و مثال هم پیدا كنید. بهترین انشاء ها آنهائی هستند كه ایده ها را با دلیل و مثال بیان می كنند. هر آنچه كه خود شخصا تجربه كرده اید یا در یك جامعه دیده اید و فكر میكنید كه به موضوع ربط دارد را به عنوان دلیل و مثال ذكر كنید. برای موضوع فوق، موارد زیر به ذهن میرسند:

Summary of brainstorming

Protect the environment
Pay money to environment because :
1. No environment then no art, no life .
2. Art is an inspiration from our environment. Better environment, better life and art
3. Situation of environment is very dangerous
4. Art has made a lot of progress
5. Good artists a hundred years ago
6. Environment on decline

پس از این مرحله، آنچه را كه بر روی كاغذ نوشته اید به ترتیب درجه اهمیت مرتب کنید. ایده هائی كه برجسته هستند و برای آنها میتوانید دلایل و مثالهای كافی ذكر کنید را در اولویت قرار دهید و آنهائی كه ربطی به موضوع ندارند را حذف كنید. همچنین ایده هائی كه مشابه هستند را در یكدیگر ادغام کنید. یكی از مشخصه های ایده برجسته و خوب آن است كه به موضوع انشاء ربط داشته باشد و شما بتوانید در مورد آن حداقل یك پاراگراف بنویسید. این ایده باید توسط دلایل و مثال هائی كه می آورید پشتیبانی شود. حالت استاندارد این است كه شما در مورد هر ایده یك پاراگراف بنویسید. بعنوان مثال، اگر می خواهید بدنه انشاء شما از سه پاراگراف تشكیل شود، سه ایده اصلی باید داشته باشید. با اجرای این نكات در مورد مرحله قبل، به نتایج زیر میرسیم:

The organization of brainstorming

Protect the environment
Pay money to environment because :
1. Situation of environment is very dangerous. Art has made a lot of progress but environment on decline
2. No environment then no art, no life .
3. Art is an inspiration from our environment. Better environment, better life and art. Good artists a hundred years ago

همانطور كه ملاحظه می شود، پس از خلاصه سازی، سه ایده اصلی باقی مانده است. پس در قسمت بدنه انشاء، سه پاراگراف خواهیم داشت.

قدم دوم : نوشتن انشاء

پس از اینكه ایده های مربوط به یك انشاء را مرتب و دسته بندی نمودید، نوبت به نوشتن انشاء میرسد. یك انشاء استاندارد از سه قسمت تشكیل شده است:

1. مقدمه یا Introduction

2. بدنه یا Body

3. نتیجه گیری یا Conclusion

در قسمت مقدمه، موضوع انشاء را باید مجددا بیان کنید. از تكرار كلمه به كلمه موضوع انشاء در مقدمه پرهیز کنید. شما باید موضوع انشاء را با كلماتی كه مربوط به خودتان است بیان کنید. این امر نشان میدهد كه شما چقدر در استفاده از لغات انگلیسی مهارت دارید. پس از آن باید نظر خود را در رابطه با موضوع بگوئید. سپس باید بطور خیلی خلاصه دلایلی را كه از نظر شما پشتیبانی میكنند، بیان کنید. این دلایل همان ایده هائی هستند كه در قسمت قبل (قدم اول) به ذهنتان رسیده و دسته بندی كرده اید. قسمت مقدمه نباید از یك پاراگراف بیشتر باشد. بر طبق آنچه كه گفته شد، مقدمه موضوع فوق را به شكل زیر میتوان نوشت:

Introduction

The environment in our time is in such a bad situation that everybody must think and do something to protect it. One of the best sources for doing so is big and rich companies especially those who make pollution to the world . Although they can support other things such as art but I think that our environment is much more important than our art because the environment is in very bad conditions now that there would be no life and art without it .

همانطور كه ملاحظه می شود، نویسنده علاوه بر اینكه موضوع انشاء را با كلمات خودش بیان نموده است، نظرش را اعلام كرده و بطور خلاصه دلایل خود را بیان نموده است.

پس از نوشتن مقدمه، نوبت به بدنه (body ) انشاء میرسد. در قسمت بدنه انشاء باید حرف و نظر خود را به كرسی بنشانید. معمولا این قسمت از سه یا چهار پاراگراف تشكیل میشود. هر پاراگراف یك موضوع اصلی دارد كه در جمله اول آن باید بیان شود. این جمله یكی از همان ایده هائی است كه در قسمت قبل (قدم اول) به ذهنتان رسیده و در مقدمه هم خلاصه ای از آنرا بیان كرده اید. پس از اینكه ایده اصلی هر پاراگراف را در جمله اول آن پاراگراف ذكر نمودید، باید توسط دلایل و مثال هائی كه ذكر میكنید، آن ایده را پشتیبانی کنید و برای خواننده مطلب را باز و روشن كنید. معمولا هر پاراگراف در قسمت بدنه یك انشاء استاندارد، از چهار یا پنج جمله تشكیل میشود. بر طبق آنچه كه گفته شد، بدنه موضوع فوق را به شكل زیر میتوان نوشت:

Body

First of all, the environment is now in a dangerous condition in comparison with art. During the centuries, art has made a lot of progress but the environment, especially the nature, has fallen into decline . So, progress in art and environment has certainly been in contrast to each other. One is on the top and the other is on the bottom. It is time that we must stop and pay more attention to our environment .

Secondly, who can imagine a life without environment? It is very clear that with no environment there would not be any art. At least, for having satisfactory art results we must have suitable conditions. Suitable conditions are those that make us feel better such as a nice weather, a quiet place or a beautiful nature. If these conditions exist, then we can expect to have professional artists in every field .

Thirdly, in my point of view, art is nothing more than an inspiration from our environment. In a bad environment, such as our current environment, we cannot expect very strong inspiration from the nature, so our art products are not very good. I think that art quality was better a hundred years ago than our current art. In those days, artists had the opportunity to learn from a good atmosphere but now this is not the case .

همانطور كه ملاحظه می شود، سه ایده اصلی داشتیم كه برای هر كدام یك پاراگراف نوشتیم.

پاراگراف آخر یك انشاء به نتیجه گیری (Conclusion ) اختصاص دارد. جمله اول پاراگراف نتیجه گیری، باید نظر شما در مورد موضوع انشاء باشد. شما نظر خود را قبلا در قسمت مقدمه بیان نمودید ولی اینبار با كلمات دیگر باید آنرا بیان كنید. هرگز آنچه را كه در مقدمه گفته اید بصورت كلمه به كلمه در این قسمت تكرار نكنید. شما باید نشان دهید كه توانائی استفاده از لغات مختلف را دارید. جملات بعدی خلاصه ای از ایده هائی هستند كه در پاراگرافهای قسمت بدنه انشاء به آنها پرداخته اید و در حقیقت جملات اول پاراگرافهای بدنه انشاء هستند. در این قسمت هم باید سعی كنید جملات اول پاراگرافهای بدنه انشاء را با كلمات دیگری بیان كنید و از تكرار كلمه به كلمه آنها جدا خوداری کنید. هر گز در قسمت نتیجه گیری ایده جدیدی مطرح نكنید چون جایش اینجا نیست. یك نتیجه گیری استاندارد، از چهار یا پنج جمله تشكیل میشود. بر طبق آنچه كه گفته شد، نتیجه گیری موضوع فوق را به شكل زیر میتوان نوشت:

Conclusion

All in all, paying attention to our environment is much more important than considering art any more. This is because our current environment is now in a very dangerous condition in comparison with art. Humans have made a lot of progress in art with the cost of destroying his nature and being careless about it. It is clear that without a good environment, there would be no inspiration and art .

بطور خلاصه، یك انشاء استاندارد از یك پاراگراف مقدمه، سه یا چهار پاراگراف بدنه و یك پاراگراف نتیجه گیری تشكیل میشود.

قدم سوم : بازخوانی انشاء

سه تا پنج دقیقه آخر را به بازخوانی انشاء اختصاص دهید. در این قسمت ایرادهای املائی، نشانه گذاری و گرامری را بر طرف کنید. اگر جمله ای خیلی كوتاه است آنرا اصلاح كنید و اگر جمله ای خیلی بلند است آنرا به دو جمله تقسیم کنید. اگر مطالب اضافه ای در بالا یا پائین صفحه انشاء نوشته اید (مانند ایده هائی كه در قسمت قدم اول به ذهنتان رسیده است)، آنها را پاك كنید.

سخن آخر

1. قبل از اینكه شروع به نوشتن کنید، مطمئن شوید كه موضوع انشاء را بدرستی متوجه شده اید. این امكان هست كه شما انشائی بنویسید كه هیچ ربطی به موضوع نداشته باشد.

2. سعی كنید از لغاتی استفاده کنید كه از معنی درست آنها اطلاع دارید. از لغات مشكلی كه در مورد معنی آنها تردید دارید پرهیز كنید. هدف مهم در یك انشاء این است كه شما نظر خود را در رابطه با موضوع انشاء، بطور كاملا واضح و قابل فهم برای خواننده بیان کنید. هدف این نیست كه با استفاده از لغات مشكل او را تحت تاثیر قرار دهید.

3. سعی كنید كه طول پاراگرافهای انشاء شما، یكسان باشد. معمولا در یك انشاء استاندارد، هر پاراگراف بین 4 تا 5 جمله دارد.

4. فصاحت و شیوائی متن را در انشاء خود رعایت نمایید. برای تحقق یافتن این امر، پاراگرافها باید به هم ربط داشته باشند و متنی روان و یكدست به خواننده ارائه كنند. برای مرتبط نمودن پاراگرافها به یكدیگر از كلماتی نظیر

on the other hand, however, in addition, also, secondly, firstly و ... استفاده کنید.

5. از تكرار كردن یك مطلب با جملات مختلف پرهیز کنید.

6. تا آنجا كه میتوانید انشاء خود را خوانا و تمیز بنویسید. بهتر است بین پاراگرافها یك خط خالی باشد.

7. هرگز وقت خود را صرف شمردن لغات بكار رفته در انشائی كه نوشته اید نكنید. شما با تمرین انشاء نویسی در قبل از امتحان، باید بدانید كه یك انشاء 150 لغتی یا 250 لغتی، چند خط میشود.

در زیر، موضوع انشاء بهمراه انشاء نوشته شده، بطور كامل درج شده است. 376 لغت در این انشاء بكار رفته است.

Topic :

A company is going to give some money either to support the arts or to protect the environment. Which do you think the company should choose? Use specific reasons and examples to support your answer .

The environment in our time is in such a bad situation that everybody must think and do something to protect it . One of the best sources for doing so is big and rich companies especially those who make pollution to the world. Although they can support other things such as art but I think that our environment is much more important than our art because the environment is in very bad conditions now that there would be no life and art without it .

First of all, the environment is now in a dangerous condition in comparison with art. During the centuries, art has made a lot of progress but the environment, especially the nature, has fallen into decline . So, progress in art and environment has certainly been in contrast to each other. One is on the top and the other is on the bottom. It is time that we must stop and pay more attention to our environment .

Secondly, who can imagine a life without environment? It is very clear that with no environment there would not be any art. At least, for having satisfactory art results we must have suitable conditions. Suitable conditions are those that make us feel better such as a nice weather, a quiet place or a beautiful nature. If these conditions exist, then we can expect to have professional artists in every field .

Thirdly, in my point of view, art is nothing more than an inspiration from our environment. In a bad environment, such as our current environment, we cannot expect very strong inspiration from the nature, so our art products are not very good. I think that art quality was better a hundred years ago than our current art. In those days, artists had the opportunity to learn from a good atmosphere but now this is not the case .

All in all , paying attention to our environment is much more important than considering art any more. This is because our current environment is now in a very dangerous condition in comparison with art. Humans have made a lot of progress in art with the cost of destroying his nature and being careless about it. It is clear that without a good environment, there would be no inspiration and art .

منبع : http://canadairanimmigrate.blogfa.com


عکس ها و مطالب دیدنی دیگر را از دست ندهید !
آرشیو مطالب
× گلچین اینترنت ×
امکانات جانبی
// setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);